Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1875 - En meter ble en meter

Foto: Geir Bekkeseth/Wikimedia (CC BY-SA 3.0).

1875 - En meter ble en meter

Den internasjonale meterkonferansen i Paris hadde som formål å sikre internasjonal enighet ved målinger. Norge ble 26. mai 1875 det første landet som ratifiserte, en selvstendighetsdemonstrasjon overfor Sverige, skriver SNL.no. På bildet ses «Den første meteren». 

325 - Kirkemøtet i Nikea

Keiser Konstantin og biskopene holder frem den nikenske trosbekjennelse. Via Wikimedia (public domain).

325 - Kirkemøtet i Nikea

Første kirkemøte for hele den daværende kristne kirken ble innledet i Nikea, i Romerriket. Møtet hadde blitt innkalt av keiser Konstantin, som selv var i ferd med å konvertere til kristendommen. Her ble det diskutert praktiske spørsmål ved feiringen av påske, kjetteri og andre stridsspørsmål. Wikipedia. | Les også: Fem ting du bør vite om den hellige byen

1814 - «Inntil Dovre faller!»

Snøhetta er den høyeste toppen på Dovrefjell. Eldre postkortmotiv via Janet Lindenmuth/Flickr (CC BY 2.0).

1814 - «Inntil Dovre faller!»

Riksforsamlingens forhandlinger på Eidsvoll ble avsluttet ved at forsamlingen dannet broderkjede og avla erklæringen «Enige og tro inntil Dovre faller!». Eidsvoll-eden har siden blitt brukt som patriotisk symbol, ikke minst under nasjonalromantikken senere på 1800-tallet og omkring unionsoppløsningen i 1905. SNL.