Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1852 - Kautokeino-opprøret

Lars Jakobsen Hætta var en av fem som ble dømt til døden, men fikk omgjort straffen til livsvarig fengsel på Akershus festning. Benådet i 1867. Foto: Sophus Tromholt, ca. 1882. Scanpix/Norsk Folkemuseum.

1852 - Kautokeino-opprøret

En flerårig konflikt mellom samiske læstadianere, som var motstandere av brennevinshandelen, og den ikke-samiske ledelsen i Kautokeino toppet seg natt til 8. november 1852. 35 væpnede voksne og 22 barn satte mot kirken, og det kom til sammenstøt der handelsmannen og lensmannen ble drept, og presten pisket. Opprøret ble slått ned av andre samer. SNL

1895 - Röntgen oppdager røntgenstråler

Utsnitt av det første røntgenbildet. Hånden til Röntgens kone, Anna Bertha Ludwig, med en ring på fingeren. Wikimedia.

1895 - Röntgen oppdager røntgenstråler

Den tyske fysikeren Wilhelm C. Röntgen gransket elektriske utladninger i gasser under lavt trykk, da han 8. november 1895 klarte å påvise «X-stråler». Han fant at disse kunne brukes til å gjennomlyse stoffer, og lage fotografiske skyggebilder av skjelettene til levende mennesker. SNL. Les også: Utrolige røntgenbilder

1520 - «Stockholms blodbad»

Scener fra «Blodbadstavlen», et propagandaverk Gustav Vasa fikk laget få år etter hendelsene i Stockholm. Via Wikimedia.

1520 - «Stockholms blodbad»

Massehenrettelsene av nærmere 100 menn i Stockholm mellom 8. og 9. november 1520 kom i kjølvannet av kroningen av Christian 2. Kongen og hans tilhengere satte i gang et kupp, der kongens adelige motstandere i Sturepartiet ble dømt som kjettere, og umiddelbart henrettet. Siden kom turen til borgerskap og andre grupper. SNL