Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1905 - Folkevalgt konge av Norge

Statsminister C. Michelsen tar den nye kongen og kronprinsen imot i K/S Heimdal i Drøbaksundet, 25. november 1905. Foto: F. Hilfling-Rasmussen/NB.no.

1905 - Folkevalgt konge av Norge

Folkeavstemningen om fortsatt monarki 12.-13. november 1905 var svar på et av danske prins Carls krav for å ta imot kronen: han ville vite hvor folket sto. 259.563 stemte for og 69.264 mot fortsatt kongedømme. 18. november valgte Stortinget enstemmig Carl til konge. Han tok kongenavnet Haakon 7., ga sin sønn navnet Olav, og tok mottoet Alt for Norge. SNL.  

1947 - Debut for Kalasjnikov

En etnisk armener bærer Kalasjnikov-automatgevær til sine våpenbrødre under fornyede kamper i separatistregionen Nagorno-Karabakh våren 2016. Scanpix/AP.

1947 - Debut for Kalasjnikov

Avtomat Kalasjnikov - 1947 er et russisk automatgevær utviklet av Mikhail Kalasjnikov. AK-47 og dets arvtakere er blant verdens mest utbredte automatvåpen; 70-100 millioner er produsert. Slitestyrke, lav produksjonskostnad og enkel anvendelse gjorde geværet populært hos alt fra fattige lands regjeringer til geriljagrupper og terrorister. Wikipedia.

1944 - Gregers Gram faller i kamp med Gestapo

Max Manus (t.v.) avduket bysten av Gregers Gram utenfor Njårdhallen i Oslo i 1994. Her med Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Foto: M. Holm/ Scanpix

1944 - Gregers Gram faller i kamp med Gestapo

Gregers Gram regnes som en av okkupasjonstidens dristigste sabotører. Han var et av medlemmene i Oslogjengen, en aksjonsgruppe underlagt Milorg. Gram ble drept i bakhold av Gestapo på Plasskaféen ved Olaf Ryes plass 13. november 1944. Kameraten Edvard Tallaksen ble såret og tatt til fange. Han ble brakt til Akershus festning, der han i desember begikk selvmord. NBL.