Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1521 - Martin Luther erklært som kjetter

Faksmilie av det pavelige skriv fra Leo X der Martin Luther ble lyst i bann. Wikimedia.

1521 - Martin Luther erklært som kjetter

Decet Romanum Pontificem er bullen der pave Leo X ekskommuniserte Martin Luther. Bannlysning innebar at mottakeren ble utvist av det kristne fellesskap, og nektet å ta del i sakramenter som nattverd og skriftemål. Året før hadde Luther fått en første advarsel i et skriv der paven krevde at Luther beklaget sine teser mot avlatshandelen. Luther svarte med å brenne den første bullen. SNL.

2000 - Siste dagsstripe med «Knøttene»

Faksimile av den siste dagsstripen, på trykk mandag 3. januar 2000. Scanpix/AP/United Feature Syndicate, Inc.

2000 - Siste dagsstripe med «Knøttene»

Peanuts (Knøttene på norsk) var en stripeserie av Charles M. Schulz, som laget hver eneste stripe fra 1950 til 3. januar 2000. Schulz døde 12. februar 2000, og siste søndagsside ble trykket dagen etter. Til sammen laget han 17.897 dagsstriper. På høyden hadde Knøttene 355 millioner lesere i 75 land. Wikipedia.

1957 - Det første batteridrevne armbåndsur

Hamilton Ventura, en versjon av 500-klokken fra 1957. Foto: Deutsches Uhrenmuseum/Wikimedia (CC BY 3.0 DE).

1957 - Det første batteridrevne armbåndsur

Hamilton Electric 500 ble produsert av den amerikanske klokkeprodusenten Hamilton (i dag en del av sveitsiske Swatch). Den ble blant annet båret av Elvis Presley i filmen Blue Hawaii. Batterilevetiden var kort, så selv om man slapp å trekke opp klokken krevde den hyppige batteriskift. Den var også mindre pålitelig enn opptrekkbare konkurrenter. Wired