Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1205 - Birkebeinerne bringer Håkon over fjellet

Torstein Skevla og Skjervald Skrukka flykter fra baglerne med kongsemnet Håkon Håkonsson, til birkebeinernes «hovedstad» Nidaros. Malt av Knud Bergslien i 1869.

1205 - Birkebeinerne bringer Håkon over fjellet

Håkon 4. var konge 1217-1263, den norske kongen som har regjert over størst territorium. Han var uekte sønn av kong Håkon Sverresson. Motivet der kongsemnet Håkon reddes av to birkebeinere på ski fra Gudbrandsdalen mot Nidaros årsskiftet 1205/06 skildres i Baglersagaene. Siden 1932 har Birkebeinerrennet blitt arrangert fra Rena til Lillehammer. SNL

1853 - USA kjøpte 76.000 km² fra Mexico

Det mørkerosa feltet til venstre for midten av bildet markerer Gadsden-kjøpet. Kart via Wikimedia.

1853 - USA kjøpte 76.000 km² fra Mexico

Gadsden-avtalen gjaldt kjøp av territorium fra Mexico av USA, og omfattet 76.800 km². Området ligger i dag sør i Arizona og sørvest i New Mexico. Bakgrunnen for «tomtesalget» var planene for en transkontinental jernbane, samt uløste grensekonflikter etter krigen mellom statene. Kontrakten ble undertegnet 30. desember 1853, og ratifisert året etter. Wikipedia

1922 - Sovjetunionen opprettet

Kringkastingstårnet Sjukhov i Moskva sto ferdig samme år som Sovjetunionen ble dannet, 1922. Symbol på sovjetisk konstruktivisme i arkitekturen. Scanpix/AP.

1922 - Sovjetunionen opprettet

Sovjetsamveldet/SSSR var en sammenslutning av sovjetrepublikkene fra borgerkrigen etter revolusjonen i Russland: den russiske, ukrainske, hviterussiske og transkaukasiske. Den kommunistiske staten ble verdens største i areal, og hadde 100 nasjonaliteter og etniske grupper. Russere utgjorde cirka halve befolkningen. SSSR ble oppløst 26. desember 1991. SNL