Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

2003 - «DVD-Jon» frikjennes

Jon Lech Johansen i retten i 2003. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX .

2003 - «DVD-Jon» frikjennes

22. desember 2003 ble Jon Lech Johansen («DVD-Jon») frikjent i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Bakgrunnen for dommen fra tingretten var at han sammen med to andre utviklet et program som gjorde det mulig å spille av DVDer på alle operativsystemer. Like før ankesaken lanserte Johansen QTFairUse, som åpnet en tilsvarende sperre på Itunes' musikkfiler. Wikipedia, NRK.

1900 - Theatercafeen åpnes

Theatercafeen ligger rett ovenfor Nationaltheateret, som åpnet året før. Foto: Heiko Junge / Scanpix

1900 - Theatercafeen åpnes

Theatercafeen i Oslo er en av Norges mest kjente restauranter, og har siden oppstarten vært del av Hotel Continental. Hotellet og restauranten ble opprinnelig bygget og eid av Foss Bryggeri, men eies i dag av Elisabeth Brochmann. Theatercafeen var blant annet Wenche Foss' stamrestaurant, og er kjent for flere celebre gjester. Wikipedia.

1930 - Oslokonvensjonen ble undertegnet

Under møtet mellom de seks landene i 1930. Foto: Wikimedia Commons

1930 - Oslokonvensjonen ble undertegnet

Oslokonvensjonen var en handelsavtale mellom de skandinaviske landene og Benelux-landene. Landene gikk sammen om å avtale at man ikke skulle kunne øke tollsatsene uten å ha diskutert det med de andre landene først. Konvensjonen hadde økonomisk siktemål, men var også en solidaritetserklæring mellom landene. Wikipedia.