Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1993 - Startskudd for Barentssamarbeidet

Daværende statsminister i Norge Jens Stoltenberg (t.h.) med sin russiske kollega Dmitrij Medvedev (t.v.) i Kirkenes, 20 år etter Kirkeneserklæringen. Scanpix.

1993 - Startskudd for Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet er et samarbeid mellom Russland, Finland, Sverige og Norge, der det overordnede målet er å sikre fred og stabilitet i Nordområdene. Formelt etablert ved Kirkeneserklæringen 11. januar 1993, etter initiativ fra Norges daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg året før. SNL. Les også: Barentssamarbeidet - en folkelig suksess (2013)

1935 - Fløy alene fra Hawaii til California

Folkemengden ønsker Amelia Earhart velkommen til California etter flyturen fra Hawaii i 1935. Scanpix/AP.

1935 - Fløy alene fra Hawaii til California

Flygerpioneren Amelia Earhart ble den første som fløy alene fra Honolulu på Hawaii til Oakland i California. Hun satte før og senere en rekke rekorder, blant annet ble hun den første kvinne som fløy solo over Atlanterhavet, i 1928. I 1937 forsvant Earhart under uklare omstendigheter i et forsøk på å fly jorden rundt. WikipediaSe også: Forsvant sporløst for snart 80 år siden (2015)

1978 - Gråsoneavtalen

Havrettsminister Jens Evensen (.t.h) og Sovjets fiskeriminister Alexander Isjkov (t.v.) undertegner den såkalte Gråsoneavtalen 11. januar 1978. Scanpix/Vidar Knai.

1978 - Gråsoneavtalen

«Gråsoneavtalen» var en populær betegnelse på fiskeriavtalen av 11. januar 1978 mellom Sovjetunionen og Norge, som regulerte fisket i en omstridt del av Barentshavet. Den innebar en midlertidig, praktisk ordning i et havområde begge land hevdet myndighet over, den såkalte gråsonen. Avtalen ble fornyet årlig frem til delelinjeavtalen kom på plass i 2011. SNL