Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1814 - Anarkisten Bakunin født

Den russiske revolusjonære Mikhail Bakunin ble født på denne dag i 1814. Foto: Nadar - The New York Public Library, via Wikimedia Commons (public domain).

1814 - Anarkisten Bakunin født

Russeren Mikhail A. Bakunin (1814-1876) var en markert forkjemper for anarkismen i Europa på 1800-tallet. Han betraktet staten som et onde og ville avskaffe denne, og privat eiendomsrett, ved revolusjon. Han var medlem av den første Internasjonalen under Karl Marx' ledelse, men de to kom raskt på kant. SNL.

1873 - Sverige får krona

Svensk tokrone preget i 1876, med Oscar IIs profil. Scan via Wikimedia Commons (public domain).

1873 - Sverige får krona

Sverige hadde riksdaler som hovedmynt inntil landet ved myntloven av 30. mai 1873 gikk over til gullmyntfot med regningsenhet krona, delt i 100 öre. I løpet av 1873 trådte den skandinaviske myntunionen i kraft. Norge sluttet seg til fra 1875, da kroner ble innført som myntenhet også her, og Norge ble knyttet til gullstandarden. SNL.

1971 - Mariner 9 skytes opp

Mariner 9-sonden, sendt opp i mai 1971, ble Mars' første kunstige satellitt. Foto: Nasa.

1971 - Mariner 9 skytes opp

I 1971 slo amerikanske Mariner 9 det sovjetiske Mars 2-programmet i kappløpet om å nå Mars. Romsonden ble den første i bane rundt en annen planet. Mariner 9. kartla 85 prosent av Mars' overflate, og samlet data om atmosfæren. Blant bildene den sendte hjem var de første detaljerte motivene av solsystemets største vulkan, Olympus Mons, samt Mars-månene Phobos og Deimos. Nasa.