Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1793 - Dronning Marie Antoinette på skafottet

Marie Antoinette like før giljotineringen. Skisse av kunstneren Jacques-Louis David, som var tilstede. Via Wikimedia.

1793 - Dronning Marie Antoinette på skafottet

Marie Antoinette var den siste dronningen i Frankrike før revolusjonen, gift med kong Ludvig 16. Hun vokste opp ved Habsburghoffet i Wien. Hun og familien ble holdt fanget etter stormingen av Bastillen i 1789. Hennes dødsdom for «forbrytelser mot den franske nasjon» ble fullbyrdet med giljotin samme dag som den falt, 16. oktober 1793. Dronningen var 37 år. Wikipedia

1875 - Norge inn i den skandinaviske myntunionen

Norsk gullmynt fra 1874, med verdi oppgitt i både speciedaler og kroner. Oslo Mynthandel/Wikipedia.

1875 - Norge inn i den skandinaviske myntunionen

Avtalen Danmark og Sverige undertegnet i 1872 ga et felles pengesystem med krone som myntenhet. Norge kom med i 1875. Dette var blant tiltakene for å etablere gullstandarden i Europa, bl.a. for å lette handel over grensene. Første verdenskrig skapte problemer for myntkonvensjonen, og fra 1924 var kronen kun lovlig betalingsmiddel i landet den var preget. NTB/SNL.

1982 - radiOrakels første sending

Arkivfoto av Blitz-huset i 2003. Radiostasjonen har en årrekke holdt til i 3. etasje. Foto: Knut Falch / SCANPIX

1982 - radiOrakels første sending

radiOrakel er en idealistisk og feministisk nærradiostasjon i Oslo, etablert i 1982. Radiostasjonen har kontorer i Blitzhuset og har sendt på FM-frekvens 99,3 i Oslo-området. Stasjonen er trolig verdens eldste kvinneradio, og prioriterer aktivt kvinner som medvirkende, intervjuobjekter og artister. radiorakel.no