Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1944 - D-dagen

Landsettingsfartøy fra den amerikanske kystvakten, fullastet med soldater på vei mot stranden i Normandie. 6. juni 1944.

1944 - D-dagen

De Alliertes operasjon «Overlord» langs Normandies strender 6. juni 1944 var den største luft- bakke- og sjøoperasjonen til da. Den norske innsatsen bestod av to jagerflyskvadroner, ti marinefartøy og 43 handelsfartøy. D-dagen ble begynnelsen på slutten for Nazi-Tyskland. Se også: 70 år etter D-dagenWikipedia, SNL.no.

1947 - Lånekassa

Faksimile fra informasjonsfilm om «Lånekassens historiebok», via lanekassen.no

1947 - Lånekassa

Statens lånekasse for utdanning ble opprettet ved lov av 6. juni 1947, i forlengelsen av flere velferdsordninger for studenter. Fra siste halvdel av 1950-tallet ble det også gitt støtte til elever i videregående opplæring. Lånekassen hadde ved årsskiftet 2016/2017 1.058.700 aktive kunder. Lånekassen, SNL.no.

1896 - Kriminell lavalder 14 år

I begynnelsen av forrige århundre var Norge et fattig land. Motivet er fra Nasjonalbibliotekets samling på Flickr, et kort fra 1916 med påskrift «Barselshjem-utstillingen. Elendighedshjemmet (Fattige fra Sagene)».

1896 - Kriminell lavalder 14 år

Stortinget vedtar å heve den kriminelle lavalder fra 10 til 14 år. Lovendringen trådte i kraft i 1900. Samme år ble Vergerådsloven vedtatt. Med denne ble Norge blant de første land i verden som fikk et offentlig barnevern. Særlig taterfolket ble hardt rammet av lovens anvendelse. Fra 1987 har kriminell lavalder vært 15 år. Les også: Statens skrekkelige historieSNL.no, Wikipedia.