Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

793 - Angrepet mot Lindisfarne kloster

Klosterruinene man i dag kan se på Lindisfarne i Northumberland er av nyere dato enn klosteret vikingene plyndret i 793. Den lokale kirken er bygget over ruinene av det eldste klosteret. Foto: _The Real McCoy/Flickr (CC BY-SA 2.0)

793 - Angrepet mot Lindisfarne kloster

Angrepet mot Lindisfarne kloster i Nord-England i 793 var det første kjente vikingangrepet, og innleder den korte historiske perioden vi i Norden kaller Vikingtiden (cirka 800-1050). Nordboernes plyndring, handel og kolonisering satte sitt preg på Nord-Europa i 200 år. Senere på 800-tallet ble det etablert norrøne bosetninger i England. Wikipedia, SNL.no

1931 - Menstadslaget

Menstadslaget: Politi i kamp med demonstranter på slusebroa ved Skotfoss, 5. juni 1931. Norsk Arbeidsgiverforenings lockout våren 1931, som i alt rammet 81.000 arbeidere, førte til demonstrasjoner og stor uro i samfunnet. Det endte opp i «Menstadslaget», der norske demonstrerende arbeidere kom i konflikt med politiet. Foto: NTB arkiv / Scanpix

1931 - Menstadslaget

Menstadslaget fant sted da et demonstrasjonstog på cirka 2.000 personer marsjerte til Menstad lasteplass i Skien. Tre politimenn ble alvorlig såret, og regjeringen sendte til slutt et gardekompani fra Oslo. Fire av marinens fartøyer ble dirigert til Menstad. Bakgrunnen var lockouten i Skiensvassdraget våren 1931. SNL

632 - Profeten Muhammed dør

Hira-grotten, der Muhammed etter tradisjonen fikk sin første åpenbaring. Foto: Nazli/Wikimedia (public domain).

632 - Profeten Muhammed dør

I tillegg til å være grunnlegger av Islam var Muhammed ved sin død i 632 hersker over størsteparten av Den arabiske halvøy. Profeten hadde ingen militær bakgrunn før han ledet en hær første gang: «Muhammed (...) skapte og ledet det første virkelige nasjonale opprøret i antikken som er gjenkjennelig med moderne begreper», skriver HistoryNet, i en artikkel. Øvrige kilder: SNL.no