Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

872 - «Norge samlet til et rike»

«Sverd i fjell» av Fritz Røed, monumentalskulptur i Hafrsfjord avduket 1983. Foto: Alf Ove Hansen/SCANPIX .

872 - «Norge samlet til et rike»

Årstall og datering for slaget ved Hafrsfjord er omdiskutert, men 18. juli har vært markert som minnedag for sluttstriden mellom kong Harald Hårfagre og vikingkongene. I sagatradisjonen ble Hårfagre da den første kongen over hele Norge. Tilnavnet kom av at han skal ha nektet å klippe hår og skjegg før rikssamlingen var gjennomført. SNLLes også: Dette er Norges riksmonument

1873 - Oscar II krones som konge av Norge

«Ved Kong Oscar IIdens Kroning i Trondhjem 18de Juli 1873». Fotografene Christiansen & Solberg, via Nb.no.

1873 - Oscar II krones som konge av Norge

Den svenske kong Oscar II ble kronet som norsk konge i Nidarosdomen, etter å ha vært kronet i Storkyrkan i Stockholm tidligere samme år. Oscars regjeringstid ble den mest krevende perioden i unionen mellom Norge og Sverige, og han oppfattet unionsoppløsningen i 1905 som et personlig nederlag. SNL, Wikipedia.  

64 - Roma brenner

«Neros fakler» av Henryk Siemiradzki (1876). Via Wikimedia.

64 - Roma brenner

Bybrannen i Roma startet natten mellom 18. og 19. juli, og la store deler av Romerrikets hovedstad i grus. Den ble først brakt under kontroll etter seks dager. For å verge seg mot anklager om at han selv stiftet brannen skal keiser Nero ha gitt de kristne skylden, noe som førte til den første store kristenforfølgelsen. Wikipedia, SNL