Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1645 - Norge mister Jemtland og Herjedalen

Slaget ved Femern oktober 1644 var et katastrofalt nederlag for den dansk-norske flåteavdelingen. Via Wikimedia.

1645 - Norge mister Jemtland og Herjedalen

Ved freden i Brömsebro i 1645 måtte Danmark-Norge avstå Jemtland og Herjedalen til Sverige. «Hannibalfeiden» varte fra 1643-45, på norsk side oppkalt etter stattholder Hannibal Sehested. «Sverige startet krigen med mål å få full tollfrihet i Öresund [kontrollert av Danmark] og gjøre strategiske erobringer», skriver svenske Wikipedia

1961 - Berlinmuren

En flyktning fra DDR forsøker å unnslippe til Vest-Berlin ved å klatre over muren. 16. oktober 1961. Scanpix/AP.

1961 - Berlinmuren

Det kommunistiske Øst-Tyskland startet 13. august 1961 byggingen av en mur mellom det daværende Øst- og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten var å hindre et økende antall flyktninger fra DDR, og soldatene på muren fikk ordre om å skyte mot flyktninger. Grenseovergangene ble gjenåpnet for østtyskere 9. november 1989. SNL.

1521 - Aztekerne overgir seg til Hernán Cortés

Møte mellom spanske conquistadorer og lokale krigere skildret i verket Historia de Tlaxcala fra ca. 1585. Wikimedia.

1521 - Aztekerne overgir seg til Hernán Cortés

Spanske styrker med lokale støttespillere hadde beleiret aztekernes hovedstad Tenochtitlan (dagens Mexico City) i flere måneder. 13. august overga aztekerne seg etter harde kamper, og deres hersker Cuauhtémoc ble tatt til fange. Byen var under beleiringen herjet av sult. En kopperepidemi som rammet ikke-europeerne betydelig hardere kan ha vært avgjørende for utfallet. Wikipedia