Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1799 -  Trykkefrihetsforordningen av 1799

Karikatur fra 1798 som forestiller medlemmene av Trykkefrihetskommisjonen av 1797 som dyreskikkelser i ferd med å slukke pressefrihetens lys. Foto: C.E. Jensen

1799 -  Trykkefrihetsforordningen av 1799

Mange hadde «misbrukt» trykkefriheten til å kritisere den dansk-norske regjeringen. Styresmaktene mente derfor det var nødvendig å fastsette hva man kunne skrive, og samtidig skjerpe straffen for overtredelse. «Trykkefrihetsforordningen» ble innført, og sa blant annet at skrifter under 24 sider skulle sendes til politimesteren og sensureres før de ble trykket. Wikipedia.

1590 - Pave Urban VIIs død

I sin korte tid som pave rakk Urban VII å true folk med ekskommunikasjon om de tok med tobakk inn i våpenhuset eller kirken. Foto: Wikimedia Commons

1590 - Pave Urban VIIs død

Urban VII var pave fra den 15. september til hans død 27. september 1590, og er dermed paven som har sittet i kortest tid. Paven var klar over faren for malaria, og ønsket selv å flytte fra Vatikanet til det høyereliggende Quirinalpalasset. Han måtte imidlertid krones til pave før han kunne flytte, og innen han kom så langt, hadde døden innhentet ham – i form av malaria. Wikipedia.

1821 - Mexico uavhengig

«De tre garantisters hær» gjør sitt inntog i Mexico by i triumf, 27. september 1821. Dagen etter ble landet erklært fritt.

1821 - Mexico uavhengig

Ny-Spania hadde vært underlagt Spania i omtrent 300 år, og krigen begynte med et opprør mot de spanske koloniherrene. Den meksikanske uavhengighetskrigen fra 1810 til 1821 etterlot store deler av dagens Mexico i ruiner. Av en befolkning på 5,8 millioner, hadde mellom 250.000 og 500.000 mistet livet. Wikipedia