Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1901 - Nobelprisene deles ut første gang

Fredsmedaljen er utformet av Gustav Vigeland. Her Nansens fredsprismedalje fra 1922. Foto: Berit Roald/Scanpix.

1901 - Nobelprisene deles ut første gang

Fem priser opprettet i samsvar med den svenske oppfinneren Alfred Nobels testament, deles ut innen fysikk, kjemi, medisin, litteratur og fredsarbeid. Siden 1968 er minneprisen i økonomi utdelt samme dag, 10. desember, Alfred Nobels dødsdag. Prisene deles ut av svenske fagkomiteer, med unntak av fredsprisen som tildeles av Den norske Nobelkomiteen. SNL

1922 - Nobels fredspris til Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen (lengst til venstre) sammen med Kong Haakon og daværende Kronprins Olav ved utdelingen av Nobels fredspris i 1922. Via Wikimedia.

1922 - Nobels fredspris til Fridtjof Nansen

Polarhelten Fridtjof Nansen ble i 1920 Folkeforbundets første Høgkommissær for flyktninger. Etter 1. verdenskrig fikk han ansvar for utvekslingen av krigsfanger mellom Russland, Tyskland og det tidligere Østerrike-Ungarn. Han engasjerte seg sterkt ved hungersnøden i Sovjet i 1921. Fra 1922 utstedte Folkeforbundet «Nansen-pass» til statsløse flyktninger. Nobelprize.org.

1317 - «Gjestebudet i Nyköping»

Det som i dag står igjen av Nyköpingshus festning. Foto: Niklas Nordblad/Wikimedia.

1317 - «Gjestebudet i Nyköping»

Svenske kong Birger Magnusson fengslet sine brødre, hertugene Erik (far til norsk-svenske kong Magnus Eriksson) og Valdemar, i Nyköpingshus festning etter et gjestebud 11. desember 1317. De to yngre brødrene hadde stått i konflikt med kongen, som ifølge Erikskrönikan etterlot dem til å sulte i hjel da han forlot borgen. SNL