Velkommen til vår side for historiske tilbakeblikk. Hver eneste dag finner du tre historiske hendelser for dagens dato, og i dag er intet unntak.

For å se historiske tilbakeblikk fra andre dager, velg ønsket dato i kalenderen ovenfor.

Historiske tilbakeblikk

1184 - Slaget ved Fimreite

Wilse, Anders Beer/Norsk Folkemuseum/Nasjonalbiblioteket. Fimreite, 1936.

1184 - Slaget ved Fimreite

Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson møttes for et endelig oppgjør ved Fimreite i Sogndalsfjorden. Sverre lå med 14 skip ved innløpet til fjorden, da Magnus kom seilende med 26 skip. Kong Magnus falt, og det endte med stort nederlag for hans menn. Etter dette satt Sverre noe tryggere i Bergen som leder av et trøndersk-vestnorsk birkebeinerrike. Kilde: SNL.no.

1215 - Magna Carta

British Library. Utsnitt, ett av fire overlevende eksemplar av avtalen fra 1215.

1215 - Magna Carta

Dette dokumentet slo fast de engelske stormennenes rettigheter overfor kong Johan «uten land». Kongen godtok håndfestingen 15. juni 1215, etter en strid med en gruppe baroner. På 1500-tallet ble det fornyet interesse for Magna Carta blant datidens historikere, og det oppsto en myte om at dokumentet var en slags «opprinnelig engelsk grunnlov», skriver Wikipedia. Øvrige kilder: SNL

1864 - Det Norske Veritas

dnvgl.com

1864 - Det Norske Veritas

Opprettet i 1864 som en forening for sjøforsikringsforeninger. DNV skulle kontrollere skip, utgi et felles register og utvikle regler for klassifisering og skipsbygging. Selveid stiftelse fra 1979. I dag er stiftelsen majoritetseier i konsernet DNV GL, opprettet i 2013 da Det Norske Veritas og Germanischer Lloyd slo seg sammen. Det nye selskapet er verdens største innen skipsklassifikasjon. Kilde: SNL.no